Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Idékonkurrence

Skulpturelle grundstrukturer i præfabrikeret beton

Med idékonkurrencen ønsker Betonelement-Foreningen at rette initiativet mod fremtidig arkitektur og har derfor valgt at henvende sig til arkitekturstuderende, der i studiet er optaget af at udforske arkitekturens væsen uden at være hæmmet af vane, regler og økonomi, for at de kan fremkomme med forslag. Konkurrenceudskrivelsen vil på de to arkitektskoler blive fulgt op med forelæsningsrækker, der belyser anvendelsen af betonelementer teknisk, historisk og visionært. Disse forelæsninger vil være åbne for alle deltagere og vil blive afholdt på begge de 2 arkitektskoler.

Initiativet støttes af alle Betonelement-Foreningens medlemmer og Ålborg Portland. Konkurrencen udskrives af en velfungerende betonelementindustri, der klarer sig godt. Den har et teknisk avanceret produktionsapparatet og et udbud af særdeles konkurrencedygtige produkter. Imidlertid er den arkitektoniske udvikling inden for anvendelse af betonelementer stagneret. Den interesse for at eksperimentere med betonelementets muligheder, som var karakteristisk for arkitekter gennem flere perioder i det 20. århundrede, er sjælden i dag, og følgelig er innovationen på elementfabrikkerne påvirket af manglende nytænkning.

Betonelement-Foreningens mål for denne konkurrence er at opnå større anvendelse af betonelementer i byggeriet. Foreningen ønsker i samarbejde med arkitektskolerne, at nå en mere synlig og utraditionel brug af betonelementer gennem en kreativ og visionær udnyttelse af elementernes formbarhed, holdbarhed, styrke m.v.

Dette har det overordnede mål, at forbedre betonelementets image. Betonelement-Foreningen har således valgt at udskrive en konkurrence for arkitektstuderende, for at få belyst, hvor smukt en bygning, der hovedsaglig består af betonelementer kan formgives, og hvordan betonens gode egenskaber kan udnyttes. 

Download

Dommerbetænkning

Download

Baggrundsartikel