Vis menu

Vibrationskomfort i dækskonstruktioner

Ny viden til at undgå vibrationer

Bernt Suikkanen fra COWI A/S har opsamlet erfaringerne fra virkeligheden og indarbejdet dem i en ny udgave af notatet ”Vibrationskomfort i dækkonstruktioner”.

I den nye udgave er der indført følgende ændringer:

  • den fysiske model for dæk udsat for rytmisk personlast er ændret, således at personlasten udelukkende betragtes som en dynamisk last og ikke længere indgår som en passiv medsvingende masse
  • det dynamiske elasticitetsmodul for beton er ændret til 1,1 gange betonens sekantelasticitetsmodul udtagen for huldækelementer, hvor der fortsat kan regnes med et elasticitetsmodul på 50 GPa på baggrund af COWi's undersøgelser i 2000-2001
  • der er indsat en tabel med dæmpningsforhold opdelt efter bidrag fra konstruktion, indretning og aptering

Med disse ændringer er beregningsforudsætningerne i overensstemmelse med "JRC Scientific and Technical Reports: Design of floor structures for human induced vibrations", 2009.

Vibrationskomfort i dækkonstruktioner

December, 2012 - 2. udgave

Bernt Suikkanen fra COWI A/S har opsamlet erfaringerne fra virkeligheden og indarbejdet dem i en ny udgave af notatet ”Vibrationskomfort i dækkonstruktioner”

Hjælpeværktøjer
I de to nedenstående regneark kan beregnes svingninger og statisk ækvivalent statisk last fra rytmisk last og gang for typiske konstruktioner (vilkårlig konstruktion, simpel bjælke, udkraget bjælke og plade)
 
Regneark Rytmisk personlast svarende til de to eksempler i notatet ovenfor

Regneark Vibrationskomfort ganglast svarende til de to eksempler i notatet ovenfor

Download


Vibrationskomfort i dækkonstruktioner

Dokumentationsrapport, 2009

Download


Vibrationskomfort i huldækskonstruktioner

Program til beregning af vibrationer fra gang på betonelementdæk

Download


Brugervejledning for beregningsprogram

Vejledning til beregning af vibrationer fra gang på betonelementdæk

Download


Vibrationer i betonelementdæk - Præsentation

Præsentation fra møde i december 2008 i Foreningen af anerkendte statikere
 

Download