Vis menu

Lærebog på baggrund af Eurocodes

Læs eller download den nye redigerede udgave af Betonelementbyggeriers statik fra 2010

Download som pdf

Indholdsfortegnelse

1GENERELT 11 
1.1Introduktion 12
1.2Teori og beregninger i praksis 14 
1.3Dokumentation for bærende konstruktioner 15
2GRUNDLÆGGENDE MATERIALEMODELLER  19 
2.1Beton 20
2.2Armeringsstål 36
2.3Forspændingsstål37
3LODRETTE LASTVIRKNINGER39
3.1Lodrette laster40
3.2Lastkombinationer 44
3.3Lodret lastnedføring47
3.4Lastspecifikationer56
3.5Beregningsprogrammer 68
4HOVEDSSTABILITET73
4.1Generelt74
4.2Vandret lastfordeling 76
4.3Opstilling af generaliseret model 96
4.4Beregningsprogram108
5SKIVESTATIK109
5.1Dækskiver110
5.2Vægskiver134
5.3Beregningsprogram 152
6ARMEREDE BJÆLKER153
6.1Brudgrænsetilstande154
6.2Anvendelsesgrænsetilstande189
6.3Beregningsprogram207
7FORSPÆNDTE ELEMENTER 209
7.1Principper ved forspændte elementer 210
7.2Indledende projektering med forspændte elementer212
7.3Tværsnitsanalyse, rektangulært tværsnit 217
7.4Vilkårligt tværsnit med forspænding 232
7.5Beregningsprogram250
8SØJLE- OG VÆGELEMENTER 253
8.1Brudgrænsetilstande254
8.2Anvendelsesgrænsetilstande281
8.3Beregningsprogrammer290
8.4Skæv bøjning292
9BRAND297
9.1Materialeegenskaber under brand 298
9.2Bjælker i brandtilstanden311
9.3Beregningsprogram324
9.4Søjler og vægge i brandtilstanden 324
9.5Beregningsprogram338
10DETAILSTATIK339
10.1 Detailberegning ved gitteranalogien341
10.2Forankringer 349
10.3Særlige anvendelser 358
10.4Udstøbningssamlinger 372
11TVANGSDEFORMATIONER379
11.1Geometriændringer380
11.2Luftfugtighedens betydning 381
11.3Temperaturens betydning 382
11.4Lastens betydning383
11.5Anvendelseseksempler384
12TOLERANCER 391
12.1Håndtering af tolerancer 392
12.2Anvendelseseksempler397
Detaljeret indholdsfortegnelse 405