Vis menu

Publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer samt andet informationsmateriale, som Betonelement-Foreningen har medvirket til at få udarbejdet.

BEF Bulletin No 5 - Sammenstøbning af betonelementer

Produktionen af betonelementer er standardiseret til mindste detalje – og underlagt 3. parts uvildig certificering, hvorimod montagen og sammenstøbning var ”et hvidt område”.

Derfor besluttede BEF at udarbejde en anvisning, som har fået navnet Bulletin no 5 Sammenstøbning af betonelementer.

Download


Dimensionering af istøbte løft i betonelementer

"Dimensionering af løft i betonelementer" - nyeste europæiske guidelines for dimensionering af løft i betonelementer, en præsentation af Lars Reimer.

Download


Betonelementbyggeriers statik

Redigeret af Jesper Frøbert Jensen, 2010

Download


Indeklimarapport

Udgivet af Teknologisk Institut, December 2001

Prøvningen er foretaget i henhold til Dansk Selskab for Indeklima. Den anvendte beton er repræsentativ for alle medlemmerne af Betonelement-Foreningen.
Afprøvningen viser, at betonelementer lever op til alle krav for at blive indeklimamærket.

Download


Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 18 2006, Afdampning fra beton. Indeklima. Luftkvalitet.

Alle de testede betonprøver ville kunne indeklimamærkes. Kulbrinteafdampningen fra beton kan elimineres fuldstændigt ved at anvende vegetabilsk baseret formolie - og alle Betonelement-Foreningens medlemmer anvender vegetabilks formolie.

Download


Moisture Buffer Capacity

Rapporten viser, at betonelementer har en god bufferindflydelse på reguleringen af fugtindholdet i boliger - og dermed en fortrinlig indvirkning på indeklimaet.

Download


BEF Bulletin No 1 - uden beregningsbilag

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer (eksempelsamling)

Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med Betonelement-Foreningen (BEF), juli 2012.

Denne publikation indeholder ikke beregningsbilag. Hvis du har behov for at printe publikationen ud, anbefaler vi derfor denne version.

Download


BEF Bulletin No 1 - med beregningsbilag

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer (eksempelsamling)

Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med Betonelement-Foreningen (BEF), juli 2012.

Denne publikation indeholder beregningsbilag. Hvis du har behov for at printe pbulikationen ud, anbefaler vi derfor, at du printer den version, som ikke indeholder bilag.

Download


BEF Bulletin No 2 – juni 2016, Wirebokse i elementsamlinger

Den er udarbejdet af Henrik Brøner Jørgensen fra Syddansk Universitet i samarbejde med Linh Cao Hoang, Danmarks Tekniske Universitet, og Lars German Hagsten, Aarhus Universitet.


Se tilhørende dokumenter i faktaboksen til højre.

Download


BEF Bulletin No 3 - Robusthed, 3. udgave juli 2016

Udarbejdet af Jesper Frøbert Jensen, Alectia A/S

Download


BEF Bulletin No 4 - Huldæk og brand

Udarbejdet af Jesper Frøbert Jensen, Alectia A/S

Download


Transportarmerede betonelementvægge

Deformationsforhold og svigttype

Marts, 2012

Download


Montage for betonelementer og letbetonelementer

Udgivet af Branchemiljørådet BAR, 2012

Branchevejledningen er en revision af tidligere udgaver og er den 4. udgave i rækken.

Download


Opdateringsblad til Branchevejledningens 2. udgave

Udgivet af Branchemiljørådet BAR, 2008

Opdateringsbladet (side 32) er en tilføjelse om "Asymmetriske elementer vendes med 2 kasteblokke - medmindre elementleverandøren foreskriver en anden metode" til  2. udgave af Branchevejledningen fra 2005

Download


Cirkulært nr. 426

Udgivet af Dansk Byggeri, 2008

Cirkulært nr. 426 omhandler:
- Ændringen af Branchevejledningen af 2005
- Anbefaling om tilspænding af bolte
- Afstivning af lodrette elementer

Download


Tilspænding af bolte

Udgivet af Betonelement-Foreningen, 2009

Download


Anvisning for montageafstivning

Udgivet af Betonelement-Foreningen, 2008

Download


Anvisning i udstøbning af fuger

- mellem dækelementer
- mellem vægelementer

Der skal gøres opmærksom på, at udløbsdatoen for anvisningen er overskredet.

Udgivet af Betonelement-Foreningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 1975

Download


Anvisning i udstøbning af fuger mellem dækelementer 2003

Teksten i anvisningen er opdelt i to hovedafsnit, A. Almindelige betingelser vedrørende udstøbning og B. Forslag til udstøbning.

Det første hovedafsnit kan betragtes som en tjekliste vedrørende de principielle krav der kan stilles til udstøbningen.

Det andet hovedafsnit vedrørende forslag til udstøbning giver eksempler på anerkendt parksis og forslag til nye metoder til opfyldelse af de almindelige betingelser for udstøbning samt hensyntagen til klimatiske forhold som kan gøre sig gældende ved udstøbningen.

Download


Salgs-og leveringsbetingelser

Udgivet af Betonelement-Foreningen, 2008

Download


General conditions of sale and delivery

Engelsk version af salgs- og leveringsbetingelserne (pdf)

Download


General conditions of sale and delivery

Engelsk version af salgs- og leveringsbetingelserne (word)

Download


Vegetabilsk formolie - et miljøvenligt alternativ til betonindustrien

Udgivet af Betonindustriens Fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2006

Download


Miljøvaredeklaration for beton- og letbetonelementer

Miljøvaredeklarationen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg, ved brug af GaBi Software version 5.

Dette er en miljøvaredeklaration (MVD) i overensstemmelse med standarderne ISO 14025 og DS/EN 15804 for produktkategorien Byggevarer.

Miljøvaredeklarationen er baseret på resultaterne fra en partiel livscyklusanalyse (LCA) og retningslinjerne i DS/EN 15804. Miljøvaredeklarationen er målrettet erhvervskunder og resultaterne præsenteret jf. kommunikationsformatet beskrevet i DS/EN 15942 (”business-to-business”).

Download


Miljøvenlig betonproduktion

Udgivet af Betonindustriens Fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2006

I denne publikation finder du praktiske redskaber, der kan bruges til at producere og anvende beton miljømæssigt optimalt. Som fx minimering af råstof- og energiforbrug, genbrug af vand, genbrug af nedknust beton og reduktion af affald fra produktionen. Hertil kommer en nyttig tjekliste for miljøvenlig betonproduktion.

Download


Beton - til gavn for miljø og samfund

Udgivet af Betonindustriens fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2005

Beton til byggeri og anlæg har en række miljømæssige fordele, som denne publikation præsenterer. Hele betonens livscyklus beskrives – fra indvinding af råmaterialer til genanvendelse af beton fra nedrevne bygninger. Hæftet giver et godt grundlag for bæredygtig brug af beton ved at sætte fokus på en række områder, hvor beton gør en forskel: Energiydeevne, indeklima, holdbarhed og betons CO2-optag.

Download


Produktområdeprojekt vedrørende betonprodukter

Det overordnede formål med produktområdeprojektet er at bidrage til at nedsætte miljøbelastningen fra byggeriet ved løsning af nogle af de væsentligste miljømæssige problemer for beton.

Download


Hvor går grænsen? Beton In-situ, elementer og montage

Udgivet af Dansk Byggeri, 2007

Download


El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Branchevejledning april 2006 vedr. el-indstøbninger i elementer af beton og letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Rettelsesblad til El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Download


Anvisning i udstøbning af fuger

- mellem dækelementer
- mellem vægelementer

Der skal gøres opmærksom på, at udløbsdatoen for anvisningen er overskredet.

Udgivet af Betonelement-Foreningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 1975

Download


Elektronisk håndbog i 4 dele

Findes som elektronisk udgave på betonportal.dk


Betonelementbyggeri

Bind 1

Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Download


Modulprojektering og betonelementer

Bind 2

Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Download


Beregninger

Bind 3

Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Revisioner til afsnit 7.3.1

Download


Eksempelsamling

Bind 4

Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Download


Sustainable benefits of concrete structures

Download


Sustainability Performance Report

The Concrete Industry, 2010

Download


Concrete Credentials: Sustainability

The Concrete Centre, 2010

Download


Bips A113: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Udgivet af bips, 2005

Fordeling af projekteringsydelser, hvori der indgår elementer af letbeton og letklinkerbeton

Download


Rettelsesblad til bips A113

Rettelser udgivet november 2014.

Download