Vis menu

Login

 

Hvis du er ny bruger og ikke tidligere har logget ind på Betonelement-Foreningens lukkede sider, skal du oprette dig som ny bruger i venstremenuen "Opret statik-bruger"

Log på hjemmesiden

keysRegistreringsfacilitet
For at kunne orientere brugere af programmet om kommende ændringer og udvidelser af programpakken har Betonelement-Foreningen valgt at etablere en registreringsfacilitet sammen med opdateringen af programmerne. Med registreringen anerkender brugerne de gældende betingelser for anvendelse af programmerne, som ud over ansvarsforhold omfatter følgende:

Brugere, hvis virksomhed producerer betonelementer, må kun anvende beregningsmodulet eller anvende udskrifter herfra i statisk dokumentation vedrørende byggesager, såfremt brugerens virksomhed er medlem af Betonelement-Foreningen. Virksomheder, der producerer betonelementer uden at være medlem af Betonelement-Foreningen, kan dog anmode Betonelement-Foreningens bestyrelse om tilladelse til at anvende beregningsmodulerne. Betonelement-Foreningens bestyrelse kan give en sådan tilladelse, mod at virksomheden som minimum betaler et beløb pr år, der svarer til 0,05% af virksomhedens omsætning.

Ved ibrugtagning af komponentmodulerne skal registreringen følges op af brugeren med angivelse af nyt brugernavn som anvist på skærmbillederne. Dette brugernavn vil fremover stå sammen med rubrikken til angivelse af sagsnavn øverst til venstre på de pågældende modulers udskrifter.